مراسم تقدیر از نماینده برتر سال 1402 شرکت الکوپارس: 

نماینده محترم استان همدان شرکت سنجش نیروی بهاران 

به مدیریت جناب آقای مهندس قمری