نمونه هایی از مشتریان شرکت الکوپارس:

 

 

وزارت نیرو شامل شرکت های برق منطقه ای و شرکت های محترم توزیع برق 

 

 ​صنایع پتروشیمی، حفاری و مناطق نفت خیز جنوب

 

 

مجتمع های صنعتی، تجاری و آموزشی

 

و همکاری با اکثر تابلوسازان بنام کشور عزیزمان

 

© Copyright 2021 elkopars.com All Right Reserved Powered By AzaranWeb